Zajati na hradě Lidice

10. 07. 2017 10:33:50
Lidice byly ve středověku nevelkou zemědělskou vsí v údolí lidického potoka zhruba 20 km severozápadně od Prahy.

Hledání první zmínky o této obci nás zavede na počátek 14. století. Tehdy dva zbraslavští opaté Ota Durynský a Petr Žitavský sepsali monumentální dílo Chronicon aulae regiae dnes známé jako Zbraslavská kronika. V tomto důležitém pramenu nalezneme také větu o pánech násilně odvedených na lidický hrad.

Nečinný král

Ocitáme se v době, kdy českým zemím vládl Jindřich Korutanský, manžel Anny Přemyslovny. Poprvé se tomu stalo roku 1306 po zavraždění posledního přemyslovského krále Václava III. Po měsíci vlády ho ovšem vyhnal Rudolf Habsburský, který po necelém roce panování zemřel, takže se roku 1307 se Korutan opět ujímá vlády. Český lid mu byl ze začátku příznivě nakloněn, avšak stačily dva roky, aby se trůně zdiskreditoval. Byl neprozíravý až líný. Nejraději prý jedl a měl klid. Situace rychle využila šlechta, jenž hledala osobní obohacení, kde jenom mohla. Mezi českými feudály docházelo k nejrůznějším potyčkám a ozbrojeným konfliktům. Nejmocnějším českým šlechticem se stal Jindřich z Lipé, životní partner královny vdovy Elišky Rejčky (vdovy po Václavovi II. i Rudolfu Habsburském).

Povstalci z Kutné Hory

V Kutné Hoře žil rod Ruthardovců, odvozující svůj původ od jakéhosi horníka Rutharda. Sebevědomí těchto měšťanů stouplo natolik, že se cítili být naroveň s pány. Svého krále se nijak neobávali, proto zatoužili po stříbrném bohatství z Kutné Hory. Zbraslavská kronika o nich hovoří takto: „Krále, jehož máme, nikterak se nebojíme, a kdyby někteří šlechticové království tomu nepřekáželi, veškeren zisk v horách k užitku svému bychom vynaložili...“ (Zbraslavská kronika, překlad Jana. V. Nováka, Nákladem Nadání Františka Palackého, Praha 1905, str. 200). Co však s pány, kteří doly chránili? I na to našli odpověď: „Pročež kdybychom takové pány v okovy své uvrhli, všechny důchody z dolů tím svobodněji, s čím větším ziskem jako by stálým dědictvím s dětmi svými bychom drželi...“ (Zbraslavská kronika, překlad Jana. V. Nováka, Nákladem Nadání Františka Palackého, Praha 1905, str. 200). Ke kutnohorským se pak připojili ještě pražané Peregin Puš, Jakub, syn Wolfův a Mikuláš Thusintmark. V březnu 1309 pak tito měšťané spolu s ozbrojeným lidem z Kutné Hory vtrhli do Sedleckého kláštera, kde v domě pro hosty zajali Jindřicha z Lipé, Jana z Wartenberka a Jana Klingenberka, kutnohorského rychtáře Jana dokonce na místě zabili. Zajaté muže pak odvedli na hrad Lidici.

„...ad castrum Luticz deduxerunt...“

Kronikář přímo píše: „...a tyto pány, jež byli zajali, přímo na hrad Lidici odvedli.“ (Zbraslavská kronika, překlad Jana. V. Nováka, Nákladem Nadání Františka Palackého, Praha 1905, str. 201) V latinském originále pak: „...ipsosque barones, quos ceperant, protinus ad castrum Luticz deduxerunt.“ (Chronicon aulae regiae, Capitolum LXXII) Ze zprávy vyplývá, že se hrad Lidice nacházel v okolí Prahy. Historik a archivář Václav Vladivoj Tomek (1818-1905) míní, že se jedná o obec Lidice u Buštěhradu. Existují totiž dvoje Lidice, jedny větší u Buštěhradu a druhé menší na Slánsku. Tomek se však přiklání k větším Lidicím. V Lidicích byl nejspíše zemanský dvorec. Také tu mívali statky pražští měšťané. Onen lidický hrad si dnes můžeme s trochou fantazie jen představovat. Zaniknout pak údajně měl kolem roku 1450.

Pánové se z lidického zajetí dostali: „I stalo se, když z vazby své, o níž dříve zmínku jsem učinil, Jindřich z Lipé s jinými spoluvězni svými s pomocí Páně byl vysvobozen...“ (Zbraslavská kronika, překlad Jana. V. Nováka, Nákladem Nadání Františka Palackého, Praha 1905, str. 232)

Jindřicha z Lipé jmenoval český král Jan Lucemburský podkomořím, potom dokonce zemským hejtmanem na Moravě. Jan z Vartenberka zastával v letech 1308 až 1310 úřad nejvyššího číšníka Českého království. Zemřel roku 1316 při obléhání Kostelce.


Kateřina Niekurzáková
autorka pracuje v Památníku Lidice jako průvodkyně


Zdroje:
Zbraslavská kronika, překlad Jana. V. Nováka, Nákladem Nadání Františka Palackého, Praha 1905
http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/chronica/PETRI%20ZITTAVIENSIS.htm
August Sedláček, Hrady zámky a tvrze Království českého VIII., Argo, Praha 1996
Petr Hora-Hořejš, Toulky českou minulostí, díl 2, Práce, Praha 1991

Autor: Památník Lidice | pondělí 10.7.2017 10:33 | karma článku: 19.20 | přečteno: 399x

Další články blogera

Památník Lidice

Mé druhé setkání s Lidickou Madonou za hranicemi naší vlasti

Německé město Aachen, (česky Cáchy), leží přibližně 70 km západně od Kolína nad Rýnem, v místě, kde se setkávají hranice Německa, Belgie a Holandska. Traduje se, že z jedné nejmenované místní restaurace můžete...

26.10.2017 v 20:57 | Karma článku: 8.23 | Přečteno: 307 | Diskuse

Památník Lidice

Putování do Říma s Lidickou Madonou

Když mne v únoru tohoto roku oslovila má přítelkyně z dětství Dr. Helena Raifová, zda-li bych se nechtěla přidat k malé skupině poutníků z Kladna Rozdělova, kteří se chystají doprovodit spolu s ostatními českými poutníky...

29.6.2017 v 19:09 | Karma článku: 10.24 | Přečteno: 286 | Diskuse

Památník Lidice

Báseň zkomponovaná u příležitosti 75. výročí vypálení Lidic

Paní Jarmila Pacholíková složila u příležitosti 75. výročí vyhlazení obce Lidice dojemnou báseň, o kterou se s Vámi chceme podělit.

23.6.2017 v 9:35 | Karma článku: 11.32 | Přečteno: 235 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Jan Pražák

Ten pacholek je mi nevěrnej!

„Jsem ráda, že jsi mě vytáhla, Mílo, dáš si taky aperol?“ Zeptala se nakrátko střižená hubená černovláska s jehlovými náušnicemi. Všechno na ní bylo tak nějak špičaté. Úzký nos, pichlavé oči, štíhlé prsty s výraznými nehty.

20.1.2019 v 20:16 | Karma článku: 16.02 | Přečteno: 474 | Diskuse

David Vlk

Na Hradě sedí Lepšolida!!

Lepšolidi jsou podle Zemana ti, kdo považují svoje názory za lepší, považují sami sebe za nadřazené, nediskutují, označují ostatní za blbečky a pitomce.Nepřípomíná Vám to někoho??? Napadá mě jeden reklamní agent firmy Huawei.

20.1.2019 v 18:59 | Karma článku: 27.25 | Přečteno: 632 | Diskuse

Katerina Kaltsogianni

Akce - reakce

Cíleně nechci reagovat na počin Jana Palacha, má už i reakce. Je to pravda, jedná se o reakce, jinak by to ty lidi ani nenapadlo se chodit upálit na pietní místo. Nejvíce jsem těchto zvláštních reakcí zažila, když jsem učila.

20.1.2019 v 18:32 | Karma článku: 15.40 | Přečteno: 296 | Diskuse

Radka Kielbergerová

Smuteční řeč o pěstování jabloní, ohlédnutí za hořící pochodní

Odprodám tu část smutného příběhu, jehož jsem byla malou součástí. Dvěma lidem z mého okolí odešel ze světa dobrovolně syn. Na den, kdy se to stalo, nikdy nezapomenu, na smuteční řeč, o níž půjde, také ne. Cosi k Janu Palachovi.

20.1.2019 v 13:56 | Karma článku: 19.32 | Přečteno: 472 | Diskuse

David Dvořák

V roce 1989 chtěl Západ naše trhy ... a ne nám pomoci.

Máme západní ceny, východní platy, jsme potravinové smetiště – protože nám ten šunt prý chutná a za vodu, která nám tady naprší, platíme povětšinou Francouzům. Zapomněl jsem na něco z našich úspěchů?

20.1.2019 v 13:13 | Karma článku: 41.10 | Přečteno: 1793 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 556

Státní příspěvková organizace Památník Lidice pečuje o trvalou vzpomínku na obec Lidice, vyhlazenou 10. června 1942 německými nacisty. Památník Lidice má rovněž na starost péči o NKP Pietní území Ležáky a KP Lety u Písku.
http://www.lidice-memorial.cz
FB: http://www.facebook.com/Lidice.pamatnik

Speciál blog s podporou Blog iDNES.cz

Najdete na iDNES.cz